یکی بگیره منو که از هوش نرم
وقتی دیدمت پرید هوش از سرم
مگه داریم ازت بهترم،تویی تاج سرم
بیا که من از دست نرم

آره آره آره تو میتونی منو داغونم کنی
از یه ور زخم بزنی از یه ور آرومم کنی

آره آره فقط تو میتونی منو داغونم کنی
از یه ور زخم بزنی از یه ور آرومم کنی

از یه ور قلبم میره سمت تو
اون چشات عشقن مال منن هردو
فرق دارن چشمات با هرچی که دیدم
من یه تار موتو به دنیا نمیدم

آره آره آره تو میتونی منو داغونم کنی
از یه ور زخم بزنی از یه ور آرومم کنی

آره آره فقط تو میتونی منو داغونم کنی
از یه ور زخم بزنی از یه ور آرومم کنی