با اینکه بی قرارم
وقتی هستی کنارم
حالم خوبه
با عشق تو خدایا
نبض این قلب زارم
باز می کوبه
حالم خوبه
-----
صفا گرفته
دلی که توی این شبا نوا گرفته
شبای احیا
درد دل بی کس من دوا گرفته
......
دعای ما رو
یقین دارم که میشنوی صدای ما رو
الهی العفو
کسی نداره غیر تو هوای ما رو
تنها تویی که میشنوی صدای ما رو
......
سر تا پا گناهم
تو دریای لطفی
غرقم کن دوباره

من خشکم، کویرم
تو بارون عشقی
که بازم می باره

ای خدا، ای خدا، خدای من