سلام امام مهربون
پناه بی کرونه ای
تو این مسیر عاشقی
تو هشتمین نشونه ای

یادش بخیر شبایی که
به گنبدت زل میزدم
به دامن ضریح تو
دست توسل میزدم

دلم تنگه
واسه امام رضای بچگیم
تویی تنها
دلیل حال خوب زندگیم

غریب آشنای من

چقدر خوبه
برای عاشقی پایه شدم
تو این عالم
خوشم که با تو همسایه شدم

آقا امام رضای من

امام رضا جانم
دوای دردم ای جانم
دورت بگردم ای جانم
امام رضا جانم

جان مادرت هوامو داشته باش
هوامو داشته باش جان مادرت

#اسماعیل_شبرنگ