سردار نامداریم سن سن پناهیم عباس
دشت بلاده عرشه قوزاندی آهیم عباس
چکمیسن غم یاندون هردم
اوندا که مشگیوین سویی آخدی ترابه
قیل عنایت تا قیامت
وای اصغره اولسون ئولنجه وای ربابه
قولارین یوخ هر یرین اوخ
قان آغلارام بو حالتی برهم وجوده
توکمه قانیاش یاره دور باش
یانام باشیندا زخم او آهن عموده
جان یارالی جان یارالی ایوای یارالی جان یارالی
سن سیز بلا چولونده بی یاورم اباالفضل
ای سرسپاه لشکر بی لشکرم اباالفضل
دور وزیریم یاتما شیریم
گوزلیر رقیه الده سو جامی یولووی
سویله آیا تشنه سقا
کیم سالدی میداندا سنین ساغ و صولووی
شیر صولت چکمه حسرت
گل منله بیرده سن قوجاخلاش ای برادر
دور حسینم دلغمینم
گل یوز یوزه باهم قویاخ دیدار آخر
جان یارالی جان یارالی ایوای یارالی جان یارالی
شاعر مهدی پاکروی