*تو روبه روی من // من ساکتِ ساكت*
*تو پُرِ تردیدی // میفهمم از حالت *
*اگه که عشق من // شد مانع راهت *
*برونمون برو نمون //خدا به همراهت*
* گریه نکن اصلا // من عادتم اینه *
*چشمم به جزچشمات//چیزی نمیبینه
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
کی میتونه
مثل من رو زخم تو مرحم بزاره
کی میتونه
مثل تو اینطور منو تنها بزاره
بعد من
این زندگی طعمی بجز حسرت نداره
نداره ... نداره ...
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
* هرروزهرروز فاصله
که حاصلش شدم من غریبه *
* از تو موند یه خاطره
یه خاطره برا همیشه *
* من پای تو موندم
با کل این دردام *
* میموندی پای من
واسه تو بود دنیام*