تو که بلدی آرومم کن
الان لنگ یه بارونم چون
دارم عکسامونو میبینم
میام تو کوچه تون میشینم
یه عکس از اون نگاهه خوشگلت بگیر برای من
بزن از عطرتت تو هوا تا باشه توو شبای من
بپیچه تو هوای من

"دوست دارم یواشکی وسط جمع نگات کنم
کُل گوشیمو پُره عکسای خنده هات کنم
چش تو چش بشم باهات بگیرتم سم چشات
بهم یه جا بگو فرار کنم من از دست چشات"

تا میخندی صورتت گل میکنه بس قشنگی
میفرستی میون حرفامون برام یه قلب رنگی
این بده منو تو با هم یه شمال نرفته باشیم
یه بارون بیاد لب دریا باهم نشسته باشیم

"دوست دارم یواشکی وسط جمع نگات کنم
کُل گوشیمو پُره عکسای خنده هات کنم
چش تو چش بشم باهات بگیرتم سم چشات
بهم یه جا بگو فرار کنم از دست چشات"