افتاده به دامم چو صیدم به پای ادب؛ مست می ناب سبوی امیر عرب ♩♬♫♫
هر سحر و هر روز و هر شب؛ به میخانه ام♫
زنجیر بیارید! ببینید که دیوانه ام ♩♬♫♫
علی علی؛ حیدر یا حیدر یا حیدر مدد♫
باده و می و جام بیارید علی ساقی است؛ عالم همه فانی و فانی علی باقی است ♩♬♫♫
آتش تو مولا ز جانم شرر میکشد؛ کبوتر قلبم به سوی تو پر میکشد♫
علی علی حیدر، یا حیدر یا حیدر مدد ♩♬♫♫
ساقیا خمارم بده جام به دستم علی؛ ساقیا بریز می بریز می که مستم علی ♩♬♫♫
علی ای نگاه و صدا و کلام خدا؛ علی ای تمام تمام تمام خدا♫
گردش زمین بر مدار نجف ممکن است ♩♬♫♫
گر چه همه جا هست؛ خداوند نجف ساکن است♫
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد ♩♬♫♫
می بزن و می نوش ز جامش بگو یا علی؛ نفس مسیحا بزن تو فقط با علی♫
خاک کف پای غلامش شفا می دهد؛ آتش جهنم به اذنش بهشت میشود ♩♬♫♫
علی علی حیدر یا حیدر، یا حیدر مدد

───┤ ♩♬♫♪♭♫ ├───