میری مسجد امشب بابا حیدر ♬♫♪♪
بی قرار زینب بابا حیدر♪
امشب خیلی چشمات غربت داره ♬♫♪♪
آسمونم داره خون می باره♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر ♬♫♪♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر ♬♫♪♪
آروم آروم میری بابا حیدر♪
از دنیا دلگیری بابا حیدر ♬♫♪
میری تا راحت شی از این مردم♪
از زمونه سیری بابا حیدر ♬♫♪♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر ♬♫♪♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر♪
دل زینب به شور افتاده بابا ♬♫♪♪
چرا خوندی تو زیر لب یا زهرا♪♪
هوای خونمون سرد و دلگیره ♬♫♪♪
بدون تو بدون زینب میمیره♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر ♬♫♪♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر♪
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر ♬♫♪♪

───┤ ♩♬♫♪♭♪ ├───